กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อ

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2565
11 ต.ค.64
27 ต.ค.64
27 ต.ค.64
29 ต.ค.64
29 ต.ค.64
3 พ.ย.64
3 พ.ย.64
8 พ.ย.64
11 พ.ย.64
11 พ.ย.64
11 พ.ย.64
11 พ.ย.64
15 พ.ย.64
17 พ.ย.64
19 พ.ย.64
30 พ.ย.64
1 ธ.ค.64
7 ธ.ค.64
11 ม.ค.65
11 ม.ค.65
13 ม.ค.65
4 มี.ค.65
4 มี.ค.65
8 มี.ค.65
10 มี.ค.65
11 มี.ค.65
11 มี.ค.65
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2564
23 พ.ย.63
24 พ.ย.63
26 พ.ย.63
27 พ.ย.63
07 ธ.ค.63
08 ธ.ค.63
08 ธ.ค.63
22 ธ.ค.63
15 ม.ค.64
15 ม.ค.64
20 ม.ค.64
26 ม.ค.64
10 ก.พ.64
11 ก.พ.64
16 ก.พ.64
19 ก.พ.64
25 ก.พ.64
10 มี.ค.64
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2563
16 ต.ค.62
17 ต.ค.62
18 ต.ค.62
18 ต.ค.62
18 ต.ค.62
22 ต.ค.62
24 ต.ค.62
24 ต.ค.62
24 ต.ค.62
25 ต.ค.62
28 ต.ค.62
28 ต.ค.62
29 ต.ค.62
29 ต.ค.62
31 ต.ค.62
14 พ.ย.62
14 พ.ย.62
14 พ.ย.62
18 พ.ย.62
22 พ.ย.62
28 พ.ย.62
28 พ.ย.62
28 พ.ย.62
12 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62
26 ธ.ค.62
27 ธ.ค.62
9 ม.ค.63
10 ม.ค.63
10 ม.ค.63
17 ม.ค.63
17 ม.ค.63
22 ม.ค.63
23 ม.ค.63
๒๗ ม.ค.63
26 ก.พ.63
13 พ.ค.63
18 พ.ค.63
22 พ.ค.63
7 ส.ค.63
7 ส.ค.63
7 ส.ค.63
7 ส.ค.63
7 ส.ค.63
7 ส.ค.63
3 ส.ค.63
13 ส.ค.63
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2562
25 ต.ค.61
25 ต.ค.61
29 ต.ค.61
29 ต.ค.61
02 พ.ย.61
02 พ.ย.61
13 พ.ย.61
16 พ.ย.61
22 พ.ย.61
22 พ.ย.61
18 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61
08 ม.ค.62
09 ม.ค.62
10 ม.ค.62
15 ม.ค.62
15 ม.ค.62
28 ม.ค.62
29 ม.ค.62
06 ก.พ.62
28 ก.พ.62
01 มี.ค.62
07 มี.ค.62
20 มี.ค.62
17 เม.ย.62
17 เม.ย.62
30 เม.ย.62
24 พ.ค.62
30 พ.ค.62
18 มิ.ย.62
18 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
15 ก.ค.62
30 ก.ค.62
05 ส.ค.62
04 ก.ย.62
26 ก.ย.62
31 ต.ค.62
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2561
19 ต.ค.60
20 ต.ค.60
27 ต.ค.60
27 ต.ค.60
31 ต.ค.60
01 พ.ย.60
06 พ.ย.60
06 พ.ย.60
07 พ.ย.60
08 พ.ย.60
09 พ.ย.60
09 พ.ย.60
09 พ.ย.60
15 พ.ย.60
15 พ.ย.60
17 พ.ย.60
30 พ.ย.60
04 ธ.ค.60
06 ธ.ค.60
12 ธ.ค.60
12 ม.ค.61
19 ม.ค.61
05 ก.พ.61
13 ก.พ.61
02 มี.ค.61

ประกาศจัดจ้าง

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2562
12 ต.ค.61
ปีงบประมาณ 2561
05 ก.พ.61
05 ก.พ.61
22 ก.พ.61
26 ก.พ.61
13 มี.ค.61
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
04 ต.ค.59
04 ต.ค.59
04 ต.ค.59
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558
08 ต.ค.58
22 ต.ค.58

ประกาศผลการจัดจ้าง

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2565
25 พ.ย.64
5 ม.ค.65
21 ม.ค.65
7 ก.พ.65
9 ก.พ.65
10 มี.ค.65
14 มี.ค.65
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2564
23 พ.ย.63
23 พ.ย.63
09 ธ.ค.63
22 ธ.ค.63
13 ม.ค.64
21 ม.ค.64
16 ก.พ.64
19 ก.พ.64
16 ก.ย.64
16 ก.ย.64
21 ก.ย.64
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2563
21 ก.พ.63
03 มี.ค.63
18 มี.ค.63
19 มี.ค.63
30 มี.ค.63
17 เม.ย.63
27 เม.ย.63
20 ส.ค.63
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2562
25 ต.ค.61
08 พ.ย.61
13 พ.ย.61
21 พ.ย.61
20 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61
04 ม.ค.62
15 ม.ค.62
07 มี.ค.62
11 มี.ค.62
11 มี.ค.62
12 มี.ค.62
08 พ.ค.62
17 พ.ค.62
28 พ.ค.62
30 พ.ค.62
27 มิ.ย.62
03 ก.ค.62
15 ก.ค.62
31 ก.ค.62
16 ส.ค.62
20 ส.ค.62
04 ก.ย.62
18 ก.ย.62
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2561
20 ต.ค.60
01 พ.ย.60
06 พ.ย.60
06 พ.ย.60
09 พ.ย.60
12 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
12 มี.ค.61
30 มี.ค.61
11 เม.ย.61
20 เม.ย.61
16 พ.ค.61
16 พ.ค.61
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
24 ต.ค.59
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2559
28 ต.ค.58
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558
19 พ.ย.57
19 พ.ย.57

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส)

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2564
30 ก.ค.64
13 ก.ค.64
8 เม.ย.64
11 ม.ค.64
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2563
19 ต.ค.63
15 ก.ค.63
7 ก.พ.63
7 ก.พ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2565
7 ก.ค.65
2 มิ.ย.65
6 พ.ค.65
31 มี.ค.65
8 มี.ค.65
3 ก.พ.65
7 ม.ค.65
9 ธ.ค.64
29 ต.ค.64
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2564
30 ก.ย.64
31 ส.ค.64
4 ส.ค.64
6 ก.ค.64
4 มิ.ย.64
5 พ.ค.64
9 เม.ย.64
2 มี.ค.64
4 ก.พ.64
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2563
6 ม.ค.64
7 ธ.ค.63
10 พ.ย.63
02 ต.ค.63
08 ก.ย.63
05 ส.ค.63
09 ก.ค.63
05 มิ.ย.63
05 มิ.ย.63
02 เม.ย.63
04 มี.ค.63
18 ก.พ.63
14 ม.ค.63
04 ธ.ค.62
22 พ.ย.62
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2562
30 ก.ย.62
8 ก.ค.62
6 มิ.ย.62
16 พ.ค.62
17 เม.ย.62
07 มี.ค.62
08 ก.พ.62
04 ม.ค.62
17 ธ.ค.61
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2561
02 ต.ค.61
06 ก.ย.61
3 ส.ค.61
2 ก.ค.61
6 มิ.ย.61
24 พ.ค.61
17 เม.ย.61
07 มี.ค.61
14 ก.พ.61
03 ม.ค.61
06 ธ.ค.60
03 พ.ย.60
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
09 ต.ค.60
05 ก.ย.60
03 ส.ค.60
03 ก.ค.60
05 มิ.ย.60
01 พ.ค.60
05 เม.ย.60
13 มี.ค.60
08 ก.พ.60
20 ม.ค.60
20 พ.ย.59
01 พ.ย.59
05 ต.ค.59
08 ก.ย.59
01 ส.ค.59
06 ก.ค.59
01 มิ.ย.59
10 พ.ค.59
07 เม.ย.59
02 มี.ค.59
03 ก.พ.59
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.58 04 ม.ค.59
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.58 03 ธ.ค.58
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.58 03 พ.ย.58

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2562
28 ก.ย.61
03 ก.ค.62
08 ก.ค.62
07 ต.ค.62
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2561
26 ก.ย.60
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
20 ก.ย.59
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2559
08 ต.ค.58

ประกาศ การขาย

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2565
3 ก.พ.65
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558
29 ก.ค.59

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งป. ๖๐

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
09 พ.ย.60

ผนวก ซ มาตราจสอบและกำกับดูแล

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2561
02 ต.ค.60

ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด

<
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2563
04 พ.ย.63
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2562
05 ก.ค.62

วงเงินงบประมาณ และราคากลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง)

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2563
03 ก.ย.62
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2562
05 ก.ค.62

ติดต่อปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง