กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


21 มิ.ย.65 พล.ท. กำธร อ่ำสุข จก.สบ.ทหาร เป็นผู้แทน ผบ.ทสส.ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ บก.ทท. ในส่วนของ สบ.ทหาร โดยมีผู้บังคับบัญชา หน.นขต.สบ.ทหารและกำลังพลที่ได้รับมอบทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ สบ.ทหาร ชั้น ๕ อาคาร ๙