กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อ

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558
12 ม.ค.58

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
06 ธ.ค.60
03 พ.ย.60
09 ต.ค.60
05 ก.ย.60
03 ส.ค.60
03 ก.ค.60
05 มิ.ย.60
01 พ.ค.60
05 เม.ย.60
13 มี.ค.60
08 ก.พ.60
20 ม.ค.60
20 พ.ย.59
01 พ.ย.59
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2559
05 ต.ค.59
08 ก.ย.59
01 ส.ค.59
06 ก.ค.59
01 มิ.ย.59
10 พ.ค.59
07 เม.ย.59
02 มี.ค.59
03 ก.พ.59
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.58 04 ม.ค.59
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.58 03 ธ.ค.58
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.58 03 พ.ย.58

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2561
26 ก.ย.60
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
20 ก.ย.59
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2559
08 ต.ค.58

ประกาศ การขาย

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558
29 ก.ค.59

ติดต่อปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง