กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อ

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558
12 ม.ค.58

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
3 ส.ค.60
3 ก.ค.60
5 มิ.ย.60
1 พ.ค.60
5 เม.ย.60
13 มี.ค.60
8 ก.พ.60
20 ม.ค.60
20 พ.ย.59
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2559
05 ต.ค.59
01 ส.ค.59
06 ก.ค.59
01 มิ.ย.59
10 พ.ค.59
7 เม.ย.59
2 มี.ค.59
3 ก.พ.59
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.58 4 ม.ค.59
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.58 03 ธ.ค.58
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.58 03 พ.ย.58

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2561
26 ก.ย.60
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2560
8 ต.ค.58
เรื่อง
ปีงบประมาณ 2559
8 ต.ค.59

ประกาศ การขาย

เรื่อง
ปีงบประมาณ 2558
29 ก.ค.59