กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร

16 มี.ค.61

วันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>

14 มี.ค.61

กิจกรรม Big cleaning day
อ่านต่อ >>

6 มี.ค.61

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย
อ่านต่อ >>

20 ก.พ.61

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560
อ่านต่อ >>

15 ก.พ.61

จก.สบ.ทหาร ได้นำกำลังพล สบ.ทหาร เข้าร่วมกิจกรรม งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
อ่านต่อ >>

12 ก.พ.61

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีต่างๆ ของประธานและผู้เกี่ยวข้อง ณ บก.ทท.
อ่านต่อ >>

6 ก.พ.61

พิธีปิดการอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ >>

2 ก.พ.61

วันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหาร 2561
อ่านต่อ >>
ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบรายงานผลการปฏิบัติโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แบบฟอรม์รับสมัครจิตอาสาของหน่วยพระราชทาน (จิตอาสางานพระบรมศพฯ) และจิตอาสาทั่วไป- รายการประเภทของงาน

- หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มประวัติรับราชการของผู้เกษียณอายุ

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

- บรรยายสิทธิกำลังพล (เกษียณอายุ) 4 พ.ค.60

- กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

- บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558 วันที่ 5-9 มิ.ย.60

  อ่านต่อ

งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
ระบบบริหารจัดการของหน่วย
ส่วนราชการที่สำคัญ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014