กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประเด็นสำคัญในห้วงสัปดาห์

- ผบ.ทสส. กำชับทหารวางตัวเป็นกลาง มีสติในการเลือกตั้ง ชี้หาเสียงในค่ายได้ ถ้าขออนุญาต 27 ก.พ.62