กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / งานของรัฐบาล

- เปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย


- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานพิธีส่งกำลังพลของกองทัพไทยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 261นาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน


- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวถึงการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกเหล่าทัพจะดูแลประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำไปกับทุกเหล่าทัพแล้ว


- นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมดี


- การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 วันที่ 7 มีนาคม 2562