กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


20 มิ.ย.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562