กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


13 ธ.ค.61 เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 13 ธ.ค.61