กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


04 ธ.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร ได้จัดกำลังพล สบ.ทหาร เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ ถนนด้านหน้าอาคาร บก.ทท. และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร บก.ทท.