กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


08 ม.ค.61 พล.อ. ยศนันท์ หร่ายเจริญ รอง ผบ.ทสส.(4) ได้กรุณาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสารบรรณทหาร ณ อาคาร 4 สบ.ทหาร