กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


28 ธ.ค.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบหนังสือประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท. รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561