กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


01 เม.ย.64 พิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.ที่ได้รับพระราชทานยศนายทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน