กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


22 พ.ย.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร จัดโครงการ "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี รอว. CAT-904 จิตอาสา จำนวน 4 นาย กำลังพลจิตอาสาสังกัด สบ.ทหาร 80 นาย ทหารกองประจำการจาก พัน รวป.สน.บก.บก.ทท. จำนวน 20 นาย ทหารกองประจำการจาก พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร จำนวน ๒๐ นาย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เทศบาลบางคูวัด อ.เมือง จว.ป.ท. จำนวน 60 คน ร่วมกันปรับทัศนียภาพ บริเวณโดยรอบ วัดเกาะเกรียง ตั้งแต่เวลา 0830-1500 ณ วัดเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมือง จว.ปท. ในวันพุธที่ 22 พ.ย.60