กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภาพข่าวกิจกรรม สบ.ทหาร

จำนวน 29 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม รายการ #
21 7 ส.ค.62 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมอบรมโครงการ "บก.ทท. ฝึกปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิต" กิจกรรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (MOD-R : Medical Office de Resuscitation) เปิด
22 12 ส.ค.62 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของ บก.ท เปิด
23 18 ก.ย.62 พิธีเปิดศูนย์ประชุมและสัมมนา กองบัญชาการกองทัพไทย เปิด
24 1 ต.ค.62 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ 2563 (วาระ ต.ค.62) เปิด
25 13 ต.ค.62 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิด
26 30 ต.ค.62 การประชุมหารือการคัดเลือกกำลังพล บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ สายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิด
27 01 พ.ย.62 การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-doc) V.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปิด
28 11 พ.ย.62 พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น ณ ห้องประชุมและสัมมนา ชั้น 9 เปิด
29 11 พ.ย.62 - เปิด