กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภาพข่าวกิจกรรม สบ.ทหาร

จำนวน 3 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม รายการ #
1 30 ก.ย.63 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา เจ้ากรมสารบรรณทหาร เปิด
2 1 ต.ค.63 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิด
3 1 ต.ค.63 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร บก.ทท. เปิด