กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภาพข่าวกิจกรรม สบ.ทหาร

จำนวน 43 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม รายการ #
1 30 ธ.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร จัดการอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. เปิด
2 15 พ.ย.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร ตรวจเยี่ยมกำลังพล สบ.ทหาร และครอบครัวที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. เปิด
3 3 พ.ย.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร ได้จัดกำลังพล สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เปิด
4 4 ธ.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร ได้จัดกำลังพล สบ.ทหาร เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เปิด
5 7 ธ.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร จัดการอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 เปิด
6 29 ก.ย.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา จก.สบ.ทหาร เปิด
7 23 ต.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เปิด
8 26 ต.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร เข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิด
9 31 ต.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร ได้จัดกำลังพล สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เปิด
10 22 พ.ย.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมสารบรรณทหาร จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดเกาะเกรียง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เปิด
11 14 ธ.ค.60 เมื่อ 14 ธ.ค.60,0830-1200 สบ.ทหาร จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่ากระบี่ ตามแนวทางการฝึกพระราชทาน โดยครูฝึกจาก ร.1 รอ. เปิด
12 15 ธ.ค.60 การสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของกรมสารบรรณทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ห้วงวันที่ 15 - 16 ธ.ค.60 เปิด
13 20 ธ.ค.60 จก.สบ.ทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล สบ.ทหาร และหน่วยในพื้นที่ในการเดินทางไปถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวให้กับข้าราชการ สนภ.3 นทพ. แล เปิด
14 23-24 พ.ย.60 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปิด
15 27 ธ.ค.60 กำลังพล สบ.ทหาร เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อ 27 ธ.ค.60 เปิด
16 28 ธ.ค.60 พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบหนังสือประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท. รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปิด
17 8 ม.ค.61 พล.อ. ยศนันท์ หร่ายเจริญ รอง ผบ.ทสส.(4) ได้กรุณาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสารบรรณทหาร ณ อาคาร 4 สบ.ทหาร เปิด
18 13 ม.ค.61 วันเด็กแห่งชาติ 2561 เปิด
19 18 ม.ค.61 วันกองทัพไทย 2561 เปิด
20 2 ก.พ.61 วันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหาร 2561 เปิด