กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภาพข่าวกิจกรรม สบ.ทหาร

จำนวน 25 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม รายการ #
1 30 ก.ย.63 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา เจ้ากรมสารบรรณทหาร เปิด
2 1 ต.ค.63 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิด
3 1 ต.ค.63 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร บก.ทท. เปิด
4 30 ต.ค.63 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2563 ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เปิด
5 4 พ.ย. 63 พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. รุ่นที่ 2 เปิด
6 4 พ.ย. 63 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาต้นไม้ ในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 5 อาคาร 9 บก.ทท. เปิด
7 26 พ.ย. 63 พล.ท. สิทธิชัย มากกุญชร จก.สบ.ทหาร เป็นประธานการประชุม นขต.สบ.ทหาร ครั้งที่ 2/64 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. (อาคาร 9) เปิด
8 4 ธ.ค. 63 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เปิด
9 4 ธ.ค. 63 พิธีประดับยศนายทหารประทวน จำนวน 3 นาย เปิด
10 7 ธ.ค. 63 ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน เปิด
11 16 ธ.ค. 63 จก.สบ.ทหาร ได้กรุณาเป็น หน.คณะฯ เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของกำลังพล สบ.ทหาร ให้กับกำลังพลของ สนภ.3 นทพ. และ นขต.สนภ.3 นทพ. เปิด
12 21 ธ.ค. 63 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล สบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 9 บก.ทท. เปิด
13 24 ธ.ค. 63 พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหารชั้นประทวนชั้นต้นสายวิทยาการสารบรรณ ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิด
14 2 ก.พ. 64 วันสถาปนากรมสารบรรณทหารครบรอบ 66 ปี ประจำปี 2564 เปิด
15 3 ก.พ. 64 พิธีเปิดการฝึกอบรมเสมียนงานธุรการกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิด
16 5 ก.พ. 64 พิธีประดับเครื่องหมายยศ เปิด
17 17 ก.พ. 64 พิธีปิดการฝึกอบรมเสมียนงานธุรการกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิด
18 18-19 ก.พ. 64 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็น เปิด
19 4 มี.ค. 64 พิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิด
20 10 มี.ค. 64 กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท. เปิด